Při nočním náletu 52 bombardérů Vickers Wellington na Brest je jedinou bombou těžce poškozen těžký křižník Prinz Eugen. Bomba pronikne pancéřovou palubou a exploduje až o několik pater níže v přední počtářské ústředně dělostřelectva. Výbuch zabije 1. důstojníka fregatního kapitána Otto Stoosema a dalších 59 mužů posádky. Následky exploze se podaří odstranit až ke konci roku.