Při nočním náletu 52 bombardérů Vickers Wellington na Brest je jedinou bombou těžce poškozen těžký křižník Prinz Eugen. Bomba pronikne pancéřovou palubou a exploduje až o několik pater níže v přední počtářské ústředně dělostřelectva. Výbuch zabije 1. důstojníka fregatního kapitána Otto Stoosema a dalších 59 mužů posádky. Následky exploze se podaří odstranit až ke konci roku.


Německý těžký křižník Prinz Eugen, zde již po válce již jako USS Prinz Eugen před svým zničením při zkouškách jaderné bomby (operace Crossroads). 14. června 1946. Zdroj: U.S. Navy – Official U.S. Navy photo 80-G-627445.