Šestnáctého října 1946 byly v Norimberku vykonány rozsudky smrti pověšením nad předními válečnými zločinci z okruhu špiček vedení německého státu, ozbrojených sil a NSDAP.

Popravy se odehrály nad ránem, na dvoře soudní věznice, kde byly postaveny tři šibenice.

Popraveni byli: Joachim von Ribbentrop, generál-polní maršál Wilhelm Keitel, Ernst Kaltenbrunner, Alfred Rosenberg, Hans Frank, Wilhelm Frick, Fritz Sauckel, generálplukovník Alfred Jodl, Julius Streicher a Arthur Seyss-Inquart. Říšský maršál Hermann Göring dal před popravou přednost pilulce s jedem.