Dne 29. dubna 1947 byli za zradu popraveni dva čs. parašutisté, kteří spolupracovali s gestapem — Viliam Gerik (člen výsadku ZINC) a Karel Čurda (ze skupiny OUT DISTANCE).