Dne 15. října 1945 byl za zradu zastřelen Pierre Laval, vrcholný představitel francouzské kolaborace s nacisty a premiér vichystického státu od dubna 1942 do osvobození Francie v srpnu 1944.