Dne 26. ledna 1945 byl v Drážďanech po dlouhém věznění popraven inženýr Jaroslav Lonek. Známý a úspěšný předválečný letecký konstruktér (typy L-8 Ginette a zejména Z-XII a Z-XIII) po okupaci odešel do exilu a přes Polsko se dostal do SSSR. Odtud byl vyslán zpět do Protektorátu se zpravodajskými úkoly (v Praze byl už v únoru 1940) - patřil mezi první agenty, kteří v Protektorátu působili.