Dne 11. ledna 1944 byl ve Veroně, náležející Italské socialistické republice, zastřelen hrabě Galeazzo Ciano, bývalý italský ministr zahraničí a Mussoliniho zeť. Před fašistickou popravčí četou nestál sám, trest smrti za zradu duceho postihl i další členy fašistické rady, kteří v červenci předchozího roku hlasovali pro předání moci králi Viktoru Emanuelovi III.