V Kounicových kolejích v Brně bylo během heydrichády 29. května 1942 zastřeleno 12 osob, z nich 5 žen, odsouzených k trestu smrti stanným soudem brněnského gestapa. Jedním z popravených byl i parašutista František Ryš, člen desantu S-1/R vysazeného ze SSSR v protektorátu v noci na 10. září 1941, který se stal obětí konfidenta gestapa Rudolfa Mišutky. Popraven byl i jeho bratr a manželka.

V tisku byla zveřejněna zpráva ČTK:

Praha, 29. května. (ČTK.) Rozsudkem stanného soudu v Brně ze dne 29. května 1942 byli odsouzeni k smrti:

1. Ryš František, narozený 28. listopadu 1905, bytem v Brně, Jesuitská ul. 13,
2. Zelc Vojtěch, narozený 30. května 1887, bytem v Brně, Bednářská ul. 34,
3. Zelcová Antonie, rozená Kuchynková, narozená 26. května 1898, bytem v Brně,
Bednářská ul. 34,
4. Zelc Vlastimil, narozený 19. srpna 1924, bytem v Brně, Bednářská ul. 34,
5. Peterek Jan, narozený 19. srpna 1924, bytem v Brně, Bednářská ul. 34,
6. Peterková Žofie, rozená Kočová, narozená 2. dubna 1904, bytem v Moravské Ostravě, Přívozská tř. 8,
7. Broda Alexandra, narozená 23. dubna 1899, bytem v Brně-Jundrově, Jundrovská tř. 35,
8. Ryš Rudolf, narozený 17. března 1897, bytem v Moravské Ostravě, Valdštýnova tř. 55,
9. Ryšová Anna, rozená Novotná, narozená 16. listopadu 1913, bytem v Moravské Ostravě, Valdštýnova tř. 22,
10. Kluch Stanislav, narozený 6. května 1891, bytem v Brně, Jesuitská ul. 13,
11. Kluchová Františka, rozená Winterová, narozená 5. prosince 1900, bytem v Brně, Jesuitská ul. 13,
12. Neca Alois, narozený 28. dubna 1893, bytem v Brně-Jundrově, Jundrovská tř. 256,

Odsouzení vědomě poskytovali úkryt policejně nehlášeným osobám, které měly účast na činech nepřátelských Říši. Rozsudek byl dnes vykonán. Jmění odsouzených bylo zabaveno.