Polská armáda 11. října 1938 dokončila obsazování československého území odstoupeného po přijetí polské nóty 1. října 1938. Dekretem polského prezidenta byla odstoupená území přičleněna ke katovickému vojvodství.