V Moskvě byla podepsána britsko-sovětská dohoda o financování válečných dodávek a jiné vojenské pomoci. Velká Británie poskytla Sovětskému svazu dodatečně půjčku dalších 25 000 000 liber.