Ve Washingtonu podepsali zástupci SSSR a USA  dohodu o zásadách vzájemné pomoci při vedení války proti agresi.