V londýně podepsali zplnomocnění zástupci Spojeného království a Belgického království belgicko-britskou smlouvu o vojenských a hospodářských otázkách.