V Londýně byla podepsána dohoda o navázání diplomatických styků mezi Kanadou a SSSR.