Dne 25. října 1940 byla podepsána Dohoda mezi vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a prozatímní československou vládou o československé branné moci, která ukončila do jisté míry právní vakuum obklopující činnost čs. vojáků ve Velké Británii. Zatímco příslušníci pozemní armády byli na Britech do velké míry nezávislí a přímo podléhali exilovému MNO, čs. letci byli po celou dobu války členy RAF Volunteer Reserve a jako takoví podřízeni britskému velení.