Dne 25. listopadu 1936 byl v Berlíně podepsán Pakt proti Kominterně. První signatáře (Německo a Japonsko) zastupovali ministr zahraničí Joachim von Ribbentrop a zvláštní vyslanec Mušanokoji Kintomo.

Na dobu pěti let se obě země zavázaly společně bojovat proti komunistické propagandě (z důvodu zachování vztahů se SSSR ne přímo proti socialistickému státu). V tajném dodatku se pak dohodly, že v případě útoku jednoho ze signatářů na SSSR zachovají neutralitu a neuzavřou se Sovětským svazem žádné smlouvy, které by odporovaly duchu paktu.

Zhruba o rok později, 6. listopadu 1937, k paktu přistoupila i Itálie, v roce 1941 byl Pakt proti Kominterně prodloužen o dalších pět let.