Ve 14.00 hodin 20. března 1940 přijelo k jednomu domažlickému domu auto s členy klatovského Gestapa. V budově bydlel s rodiči Jan Smudek — student, jenž pravděpodobně neúmyslně zabil německého strážníka v Kladně v noci 8. června 1939. S velitelem Gestapa odešel Jan Smudek na půdu, kde vytáhl ukrytou zbraň a zmíněného Němce těžce zranil. Tímto činem započal útěk domažlického skauta z domova až do zahraničního odboje.

Více viz Jan Smudek.