Čtyřiaosmdesátiletý maršál Henri Phillipe Pétain se 16. června 1940 stává 119. ministerským předsedou Francie. O necelý týden později je donucen požádat Německo o příměří a po čas okupace stane v čele loutkové francouzské vlády se sídlem ve Vichy.


Foto: Wiki Commons