Francouzský válečný soud vyřkl 15. srpna 1945, po třítýdenném procesu, svůj ortel nad hlavou vichystického státu, maršálem Phillipem Pétainem. Jeho vina byla nesporná, nicméně bylo nutno vzít v potaz, nakolik byly maršálovy činy v letech 1940-44 vynuceny okolnostmi. Proto soud sice odsoudil Pétaina k smrti, zároveň ale de Gaullovi doporučil udělit devětaosmdesátiletému starci milost. Prozatímní hlava státu tak (i s přihlédnutím k věku odsouzence a jeho zásluhám z první světové války) učinila a změnila trest na doživotní vězení, které si Phillipe Pétain odpykal na Île d'Yeu.