V pátém pokračování Freislerova představení byli na smrt odsouzeni General der Infanterie Carl-Heinrich von Stülpnagel, Caesar von Hofacker, Oberst Hans Otfried von Linstow a Oberst Eberhard Finckh. S výjimkou von Hofackera byl rozsudek vykonán ještě téhož dne, 30. srpna 1944. Von Hofacker v Plötzensee čekal na smrt až do 20. prosince 1944.