Na povstalci ovládaném letišti přistáli první příslušníci 2. čs. paradesantní brigády. Jednotka, tvořená převážně vojáky slovenské národnosti, svou výzbrojí i výcvikem patřila k tomu nejlepšímu, co mělo povstalecké velení k dispozici, a proto byla nasazována na nejohroženější úseky fronty.

Nicméně, vzhledem k omezenému množství přepravních prostředků a nepřízni počasí se přeprava brigády na povstalecké území protáhla až do poloviny října. Také proto brigáda nikdy nepředstavovala sílu, která by mohla celkově nepříznivou vojenskou situaci povstání zvrátit.