Když v dubnu 1945 americká 3. armáda generála Pattona objevila solné doly v Merkers a v nich ukryté zlato a umělecké předměty, které nacisté naloupili v okupované Evropě, nebyl to poslední nález tohoto druhu. O pár týdnů později, 17. května, objevili sbírku obrazů ukrytých v dole u rakouského Salcburku; mezi zachráněnými obrazy byl také dosud neznámý obraz holandského barokního malíře Johannese Vermeera, Kristus a cizoložnice. Poměrně záhy Američané zjistili, že obraz patřil do "sbírky" říšského maršála Hermanna Göringa, kterému jej za 1,650.000 guldenů prodal Holanďan Han van Meegeren

Van Meegeren v době okupace žil převážně ve Francii, ale po skončení války se vrátil do Amsterdamu, kde jej 29. května 1945 zatkl policejní kapitán Joseph Piller. Protože nacistům zprostředkoval několik obrazů starých holandských mistrů, které byly považovány za národní kulturní dědictví, Han van Meegeren byl obviněn z kolaborace a hrozil mu vysoký trest. Během vyšetřování se van Meegerenovi podařilo dokázat, že prodané obrazy nebyly dílem starých mistrů, ale jím vlastnoručně vytvořené padělky. Ve vazbě za přítomnosti odborníků namaloval další obraz ve Vermeerově stylu, Vykladači Písma, a byl v roce 1946 dočasně propuštěn. V listopadu 1947 pak byl Han van Meegeren odsouzen na jeden rok vězení, již ne za kolaboraci, ale za padělání osmi obrazů ve stylu malířů Vermeera a Halse, u nichž expertíza prokázala, že jsou falešné. Ještě před nastoupením trestu zemřel na infarkt.

Padělatelův příběh byl zpracován v jedné epizodě seriálu Dobrodružství kriminalistiky (ČSR-SRN, 1990).


Padělatel van Meegeren ve vazbě předvádí výrobu obrazu "Vykladači Písma" (1945).
Zdroj: Wikimedia Commons