Dne 23. srpna 1944 provedl rumunský král Michal I. převrat a svrhl Iona Antonesca. Rumunská vojska pak (mimo obrany proti německým pokusům o navrácení proněmeckého diktátora k moci) nabídl do služeb Spojencům. Kvůli složitým jednáním ale byl klid zbraní podepsán až 12. září 1944.


Ion Antonescu. Zdroj: Wiki Commons.