Dne 13. prosince 1937 vstoupila japonská armáda do hlavního města čínské republiky, Nankingu. Během následujících týdnů rozpoutali vítězní vojáci ve městě masakr v nevídaném měřítku, jemuž podle odhadů za oběť padlo 150-300 tisíc osob — civilistů nebo válečných zajatců. Popravy zajatých čínských vojáků i civilistů střídaly znásilňování a vraždění žen a dětí, rabování a podpalování nankingských domů, při kterém lehla třetina města popelem. Řádění Japonců trvalo zhruba šest týdnů a skončilo až na začátku února 1938.