Dne 15. července 1946 byla zahájena pravidelná letecká doprava na lince Praha - Ostrava. Zajišťována byla zpravidla letouny Dakota.