Dne 27. května 1937 byl slavnostně otevřen most Golden Gate v San Francisco. Skvělé dílo stavitele Josepha Strausse a jeho spolupracovníků se stalo neodmyslitelnou dominantou a jedním ze symbolů města.
První den byl most otevřen pouze pro pěší. Procházku po novém mostě si užilo neuvěřitelných dvěstě tisíc lidí.