Dne 6. dubna 1945 jugoslávská armáda a partyzánské oddíly osvobodily Sarajevo.