Dne 16. 2. 1940 v norských teritoriálních vodách v Jossingfjordu dostihla eskadra britských torpédoborců vedená kapitánem Philipem Louisem Vianem (později Admiral of the Fleet Sir Philip L. Vian, GCB, KBE, DSO & Two Bars) německou dopravní loď Altmark. Britové věděli, že na palubě Altmarku jsou drženi zajatci ze spojeneckých obchodních lodí potopených korzárskou lodí Graf Spee.

Altmark se pokoušel proklouznout zpět do Německa přes norské výsostné vody (podle platného mezinárodního práva však zde měl německý kapitán Dau zajatce vysadit — při předchozích prohlídkách však zajatce před Nory utajil). Lodě norského válečného námořnictva se pokoušely zabránit konfrontaci a britský kapitán Vian se nejprve snažil situaci vyřešit tak, aby neporušil norskou neutralitu. To jest, žádal vysazení zajatců v Norsku; Norové však namítali, že jejich kontroly nic podezřelého neobjevily.

Na přímý rozkaz admirality nakonec vplul torpédoborec HMS Cossack do Jossingfjordu a na Altmark vysadil přepadový oddíl. Na tři sta zajatých námořníků ze spojeneckých obchodních lodí bylo osvobozeno. Během akce bylo zabito sedm německých námořníků.

Tento incident vrhl vážné pochyby na schopnost Norska uhájit svůj neutrální status a uspíšil německé přípravy na invazi do Norska.