Dne 6. listopadu 1943 bylo od německé okupace (trvající od 19. září 1941) osvobozeno hlavní město Ukrajiny, Kyjev. Kyjevské strategické útočné operace zahájené 3. listopadu 1943 se v rámci 38. armády 1. ukrajinského frontu účastnila i 1. čs. samostatná brigáda. Tři její příslušníci byli za hrdinství během operace vyznamenání titulem Hrdina Sovětského svazu (J. Buršík, A. Sochor, R. Tesařík).