Dne 11. dubna 1945 se jedno družstvo pěšáků 6. obrněné divize americké 3. armády dostalo ke koncentračnímu táboru Buchenwald, který Němci částečně evakuovali tři dny předtím, nahlásilo vyššímu velení svou polohu a pokračovalo v plnění jiných úkolů. Později toho dne části 83. pěší divize osvobodily jednu součást KT, zajistily přísun jídla, vody a zdravotního materiálu a ráno 12. dubna na místo přijela 80. pěší divize, aby nad táborem převzala kontrolu.