Dne 26. dubna 1945 bylo definitivně osvobozeno Brno. V rámci Bratislavsko-brněnské operace, započaté již 25. března 1945, se o to postaraly rumunské a sovětské jednotky 2. ukrajinského frontu pod velením maršála SSSR R. J. Malinovského.

Po překonání rozvodněného toku Moravy a vítězném boji o Lanžhot, jednotky 1. gardové jezdecko-mechanizované skupiny generála Plijeva rychle pronikaly hluboko na území jižní Moravy. Počátek bojů o vlastní Brno můžeme datovat na neděli 15. dubna, kdy kozáci 7. mechanizovaného sboru vyrazili z předmostí směrem na Brno. Velitel skupiny německé skupiny armád Mitte (Střed), polní maršál Schörner, 17. dubna nařídil zrušit "Pevnost Brno" a zastavit nepřítele ještě před Brnem. To se německým silám, složeným převážně z výcvikových jednotek SS a volkssturmu sice podařilo - pokud se týče přímého směru na Brno, zastavily sovětský postup u Velkých Němčic asi 20 km jižně od Brna - avšak lehké jednotky 7. mechanizovaného sboru postupovaly podél německé obrany dál na západ a severozápad. Večer 18. dubna osvobodily Ořechov a následující den se dostaly až k Ústřednímu hřbitovu na jihozápadním okraji Brna.

Navečer 19. dubna však Němci zasadili do protiútoku 16. tankovou divizi gen. von Müllera, která rozprášila sovětské pozice u Ořechova, odřízla a obklíčila sovětský průzkum na jihozápadním okraji Brna. Generál von Müller se však z úspěchu neradoval, protože ve stejnou dobu byl zajat partyzány ze skupiny Olga. Boje u Ořechova trvaly sedm dní a teprve 24. dubna 1. gardová jezdecko-mechanizovaná skupina vysvobodila své jednotky z obklíčení.

V téže době také sovětská 53. armáda (gen. Managarov) obnovila útok jihovýchodně od Brna. Do vzniklého průlomu vnikla 6. gardová tanková armáda (gen. plk. Kravčenko), kterou sem STAVKA přesunula z dobyté Vídně. K večeru 25. dubna gardové tanky pronikly do Brna z východu, zatímco gardová kavalérie dosáhla města od jihozápadu. Během následujícího dne pak Rudá armáda osvobodila centrum a celé město kromě severního předměstí Řečkovice, odkud Němce vyhnal až začátek Pražské operace, 5. května 1945.