Během operace Bagration sovětská vojska osvobodila běloruské hlavní město Minsk a dokončila tak obklíčení jádra skupiny armád Mitte (Střed), které tvořilo cca 100 tis. vojáků. Šlo o vůbec nejtěžší porážku, jakou německá armáda za druhé světové války utrpěla během jediné nepřátelské operace. Během jednotýdenních bojů o samotné město bylo též zničeno téměř 80 % domů.