Pod vlivem několikaměsíčního fyzického i diplomatického nátlaku československá vládní delegace odjela z podkarpatského Chustu na Slovensko. Tímto dnem čs. vláda fakticky ztratila zbytek kontroly nad Podkarpatskou Rusí a de facto uznala sovětskou moc nad zemí nyní zvanou Zakarpatská Ukrajina.