Vzhledem německému k útoku na Jugoslávii, vydal státní tajemník K. H. Frank s okamžitou platností všeobecný zákaz tance. Všechny taneční zábavy i ty již povolené byly zrušeny.

V protektorátě šlo již o třetí zákaz tohoto druhu - téměř vždy v souvislosti s novou německou ofenzivou. Také v tomto případě byl zákaz po německém vítězství zmírněn - ovšem jen na pár týdnů, neboť vzápětí začala válka proti SSSR.