Dne 25. září 1940 ztroskotala naděje Charlese de Gaulla na ovládnutí strategicky důležitého přístavu Dakar v západní Africe. Vysílal sice vichystické posádce výzvy k odstoupení Dakaru silám Svobodných Francouzů a o dva dny dříve se dokonce pokusil vysadit své vojáky na břeh, obránci však zůstali věrní vládě ve Vichy a bránili se. Po dvou dnech ostřelování a bojů mezi vichystickou a britskou flotilou (a těžkém poškození dvou britských křižníků a potopení několika menších francouzských lodí) se Spojenci 25. září stáhli.