Německá vojska zahájila v Malé dunajské kotlině operaci Jarní probuzení (něm. Frühlingserwachen), zvanou též Balatonská ofenzíva (Plattenseeoffensive). Jejím cílem bylo vyproštění Budapešti ze sovětského obležení a dosažení ropných polí v okolí města Nagykanizsa. K útoku byly shromážděny veškeré dostupné jednotky včetně tankových divizí SS vyzbrojených těžkými tanky Tiger II. Mnohé jednotky byly již vyčerpány neúspěšnou ofenzívou v Ardenách.

Balatonská operace byla poslední významná a ovšem neúspěšná ofenzíva německé Wehrmacht. Hlavní úder německé 6. tankové armády SS směřoval na sovětský 3. ukrajinský front, jeho jednotky však stihly připravit kvalitní obranu. Již po deseti dnech se útok zcela vyčerpal a 16. března zahájily sovětské gardové jednotky útok do boku 6. tankové armády SS, která jen s velkými ztrátami unikla úplnému obklíčení. Rudá armáda pak plynule pokračovala a z protiútoku přešla do útoku na Vídeň.