Podle dohody z předchozího dne mezi prezidentem Slovenska a německým velvyslancem, začala německá vojska obsazovat území Slovenska. Slovenskou armádu o tom v 19.00 rozhlasem informoval ministr národní obrany gen. Čatloš a vyzval vojáky k součinnosti s německou armádou.

Bezprostředně po Čatlošově projevu dal velitel vojenského ústředí odboje, pplk. Golian, pokyn k zahájení povstání. Ján Golian byl povýšen na plukovníka (posléze na generála) a z vojenského ústředí se následující den stalo velitelství 1. čs. armády na Slovensku.

Ferdinand Čatloš