Britská a sovětská vojska začala s okupací Íránu. Důvodem bylo především zabránit dalšímu rozšiřování německého vlivu v této citlivé oblasti.