Dne 22. června 1945 skončil organisovaný odpor sil japonské 32. armády bránících ostrov Okinawa, a ostrov byl během slavnostního ceremoniálu pod patronací velitelství zde bojující americké 10. armády prohlášen za okupovaný americkými ozbrojenými silami. Vyčišťovací operace, zaměřené na potření desorganisovaných zbytků japonské armády však na tomto ostrově trvaly až do 30. června.