Dne 4. dubna 1937 byl oficiálně zahájen provoz na novém letišti v Praze Ruzyni. Jeho výstavba probíhala od roku 1935, protože letiště v Kbelích již přestávalo pro smíšený vojenský a civilní provoz stačit. Při projektování a výstavbě nového letiště byly uplatněny tehdy nejmodernější prvky a Praha se novým letištěm mohla právem pyšnit.