Japonský svaz pod velením kontraadmirála Kadžioky podnikl pokus o vylodění na atolu Wake ve středním Pacifiku. Japonci si počínali trestuhodně bezstarostně a rozhodný odpor malé posádky americké námořní pěchoty je značně překvapil. Pobřežní baterie potopily torpédoborec Hajaté a další lodi silně poškodily. Na ustupujicí japonské lodi pak s nebývalou agresivitou zaútočily zbylé čtyři stíhačky F4F Wildcat squadrony VMF-211. Lehkými pumami se jim podařilo poškodit lehký křižník Tenrjú a mimořádně šťastným zásahem potopit torpédoborec Kisaragi.

Japonská akce ztroskotala na celé čáře a invazní síly utrpěly rozsáhlé ztráty. Bohužel obráncům Wake se nedostalo žádné podpory zvenčí a za několik dní opakované invazi již podlehli.