V reakci na spojenecké vylodění ve francouzských koloniích v severní Africe provedla německá armáda 11. listopadu 1942 operaci Anton — obsazení dosud neokupované části Francie, kde existoval formálně „samostatný“ vichistický stát.