Nacionalistický italský básník Gabriele D'Annunzio vedl 12. září 1919 dva tisíce ozbrojenců a obsadil Rijeku (Italy nazývanou Fiume). Toto město na pomezí Itálie a Království Srbů, Chorvatů a Slovinců mělo složitý osud, usilovaly o něj oba dva státy. Nakonec vládu nad ním převzal v listopadu 1918 spojený francouzsko-britsko-americký kontingent a o jeho budoucnosti měla rozhodnout pařížská mírová konference. Dva dny po podepsání saint-germainské dohody se k akci rozhodl právě D'Annunzio a město obsadil, doufaje, že jej Itálie anektuje. Ta tak ale neučinila, naopak přesně patnáct měsíců po D'Annunziově činu se se svými protějšky v Rapallu dohodla na uspořádání města jako samostatného státu a básníka s jeho ozbrojenci z města vypudila.