Na východní frontě zaútočila vojska německé 17. armády západně od Rostova na Donu přes řeku Mius, kde následně vypukly prudké obranné boje sil sovětského Jižního frontu hájícího tuto výhodnou přírodní obrannou linii.