Francouzský předseda vlády, Édouard Daladier, a zástupce prozatímní čs. vlády, vyslanec Štefan Osuský, podepsali Dohodu o obnovení československé armády ve Francii.

Dohoda obsahovala dvě hlavní zásady: 1) Z hlediska politického bude čs. armáda podléhat pravomoci prozatímní čs. vlády; 2) Z hlediska vojenského bude podléhat francouzskému velení.

Zásada 1) znamenala, že prozatímní vláda určovala ročníky povolané k odvodu, odvody organizovaly čs. úřady, vojáci přísahali republice Československé a bojovali pod jejími prapory.

Zásada 2) znamenala, že o nasazení armády a jejích částí rozhodovalo francouzské velení, jednotky byly organizovány po vzoru francouzské pěchoty, vojáci podléhali jurisdikci francouzských soudů; povyšování do hodnosti generála a jmenování vyšších velitelů (praporu a vyšší) podléhalo schválení francouzské strany.

Financování výstroje, výzbroje, gáže a zaopatření vojáků a jejich rodinných příslušníků bylo realizováno z úvěru, který se čs. prozatímní vláda zavázala uhradit francouzské straně po skončení války.


Viz též: Československé pozemní jednotky ve Francii 1940.