Liga nezávislosti Vietnamu, neboli Viet Nam Doc Lap Dong Minh Hoi (zkráceně Viet Minh), vznikla ve 30. letech v Číně, za účelem sjednocení odboje proti francouzským kolonialistům, avšak po japonské invazi do Číny se liga rozpadla.

V březnu 1941 se po 30 letech exilu do Vietnamu vrátil komunistický vůdce Ho Či Min a nějakou dobu se ukrýval v jeskyních nedaleko vietnamsko-čínských hranic. Zde se mu 19. května 1941 podařilo znovu sjednotit několik socialistických a nacionalistických odbojových skupin a pod společným vedením (generál Vo Nguyen Giáp) zahájit boj proti vichystické Francii a japonským okupantům (na jaře 1941 japonská vojska obsadila francouzskou Indočínu). S ohledem na boj proti společnému nepříteli, Viet Minh brzy obdržel materiální podporu nejen ze sousední Číny, ale také od USA a SSSR. Koncem roku 1944 již Viet Minh čítal okolo 500 tisíc bojovníků a po porážce Japonska v roce 1945 vyhlásil Vietnamskou demokratickou republiku (kterou však nejprve musel obhájit v boji proti Francii).