V koncentračním táboře v Mauthausenu byli 22. září 1942 oběšeni dva čs. parašutisté - Oldřich Pechal (nar. 12. května 1913), velitel výsadku ZINC a Jindřich Čoupek (nar. 2. února 1918), člen výsadku BIVOUAC. Čoupek byl zatčen gestapem u svých příbuzných 2. května 1942 a Pechal byl obětí konfidenta gestapa Viktora Ryšánka (po válce popraven 7. října 1946).

Zavražděni byli i čtyři Čoupkovi příbuzní, kteří mu pomáhali - bratranci Ludvík Čoupek a Tomáš Čoupek spolu s nevlastním bratrem Ladislavem Staňkem zastřeleni v Kounicových kolejích 1. června 1942, otec Ondřej Čoupek zahynul v Osvětimi.