V době tzv. druhé (Česko-Slovenské) republiky existovaly jen dvě samostatné politické strany, přičemž hlavní (vládní) stranou byla Strana národní jednoty. Její programová komise dne 16. února 1939 schválila nový program, který obsahoval celou řadu změn: Strana národní jednoty se měla stát jediným politickým subjektem (Národní strana práce měla být zrušena), přetvoření republiky na autoritativní stát (termín „autoritativní demokracie“) a obsahoval protižidovské teze. V důsledky dalších událostí však nebyl přijat, protože plánovaný stranický sjezd se nekonal.