Dne 6. ledna 1942 vyložil prezident Franklin Delano Roosevelt v novoročním poselství ke Kongresu Spojených států amerických zásady další válečné politiky USA, tedy kromě jiného:

  • závazné rozhodnutí vylodit americká vojska na britských ostrovech a tak pomoci svému spojenci v jejich případné obraně před invazí, s eventuálním výhledem na invazi proti evropskému kontinentu v budoucnu,
  • zbrojní programy na následující fiskální roky, tedy 1942 a 1943, zabezpečující plné rozvinutí amerického hospodářství přechodem na válečnou ekonomiku.