Šestadvacátého ledna 1934 byl podepsán pakt o neútočení mezi Německem a Polskem. Jeho součástí byl závazek na mezinárodní úrovni jednat bilaterálně či deset let klidu zbraní. Důležité bylo i uznání polských hranic, určených Versailleskou mírovou smlouvou, či konec celních válek mezi oběma státy. Pakt byl Německem vypovězen 28. dubna 1939.