Německá vojska  - 11. armáda pod velením generála von Mansteina - zahájila mohutné ostřelování Sevastopolu a jeho vojenských zařízení i obranných čar. Vzhledem k silnému opevnění této klíčové sovětské námořní základny v Černém moři musel von Manstein k urychlení jejího dobytí nasadit o deset dnů později i ta nejtěžší obléhací děla, která Německo vůbec mělo.