Německá vojska dokončují eliminaci Slovenského národního povstání obsazením povstaleckého centra Banská Bystrica. Jako organizovaná síla je 1. čs. armáda na Slovensku rozpuštěna a ústupem do hor přechází jednotlivé síly na partyzánský způsob boje. V důsledku nízkého zajištění zásobování a neustálému tlaku německých protipartyzánských útvarů je bojová činnost zbylých sil omezená a více se musí soustředit na holé přežití.